Wie is de huisarts?

 • De huisarts is all-round: hij behandelt niet alleen een grote verscheidenheid aan gezondheidsproblemen, maar hij richt zich ook tot alle leeftijden.
 • Hij bekijkt en onderzoekt u als mens, rekening houdend met uw medische voorgeschiedenis, uw sociaal, relationeel en psychische functioneren.
 • De huisarts kent u als mens en via een goed gesprek en een goed basisonderzoek kan hij u helpen en indien nodig deskundig doorverwijzen naar een specialist, een kinesist, een diëtist, een psycholoog, een maatschappelijke dienst, een vakbond, een mutualiteit...
 • De huisarts houdt zich niet alleen bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen, maar ook met preventie. Voorkomen is beter dan genezen!

Waarvoor kunt u bij de huisarts terecht?

 • Goede zorgen voor jong en oud
 • Algemene geneeskunde (ziektetoestanden, letsels, depressie,...)
 • Bijhouden en bespreken van het medisch dossier.
 • Snijwonden en kleine ongevallen ( enkelverzwikking, kneuzingen, niet ingewikkelde fracturen, gipsen, taping ….)
 • Wratten en kleine huidletsels
 • Gynaecologie: pilcontrole en advies, uitstijkje, SOA opsporing,...
 • Algemene preventie (bloeddruk, suiker, cholesterol, osteoporose,...)
 • Preventieve onderzoeken (borst, baarmoederhals, prostaat, darm, pigmentvlekken, huidgezwelletjes,...)
 • Pre-operatief onderzoek
 • Arbeidsongevallen
 • Begeleiding van chronische aandoeningen: suikerziekte, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, allergie, astma, chronische bronchitis, reuma, osteopororis,...
 • Vaccinatie
 • Voedingsadvies
 • Reisadvies
 • Gezins- en levensvragen
 • Thuiszorg en inrichten thuisbegeleiding
 • Inrichten palliatieve thuiszorg
 • Bespreking van het levenseinde
 • Samenwerking met allerhande diensten: kinesisten, verpleegkundigen, specialisten, psychologen,...
 • wij doen regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek, bijscholing en opleiding van nieuwe artsen.