De dokter spreken

Hallo met dokter ... Opvragen van resultaten kan tijdens de spreekuren. Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging. Indien u u...
‣‣‣ Lees meer...

Globaal Medisch Dossier

Uw Globaal Medisch Dossier (GMD) Het Globaal Medisch Dossier is het medisch dossier dat uw huisarts over u bijhoudt. Dit dossier bevat: gegevens over uw gezondheidsgeschiedenis sociale en administ...
‣‣‣ Lees meer...

Attesten en formulieren

Attesten en formulieren Via e-mail kunenn we geen medische vragen beantwoorden. Het medisch geheim en uw privacy zijn niet voldoende gegarandeerd en er is de (tuchtrechterlijke) verplichtin...
‣‣‣ Lees meer...

De tarieven

Hoeveel is het? De erelonen zijn conform de geldende RIZIV normen. Erkende feestdagen: Nieuwjaarsdag Tweede paasdag 1 mei Hemelvaartsdag Tweede Pinksterdag 21 juli 15 augustus 1 november 11 nove...
‣‣‣ Lees meer...

Wachtdiensten en Spoedgevallen

Medische wachtdiensten ’s Nachts, op feestdagen en tijdens het weekend kan u voor dringende medische problemen steeds een beroep doen op de huisarts van wacht. Bel 112 bij een levensbedreigende s...
‣‣‣ Lees meer...

Nuttige telefoonnummers

Nuttige telefoonnummersApotheek van wacht: Tussen 9u en 22u via www.geowacht.be Tussen 22u en 9u: 0903 99 000 Ambulance 112 of 100 Antigifcentrum 070/245.245 Brandweer 100 of 112...
‣‣‣ Lees meer...